បំពង់​ដែក

  • Stainless Pipe

    បំពង់ដែកអ៊ីណុក

    បំពង់ដែកគ្មានថ្នេរ គឺជាប្រភេទដែកមូលរាងមូលវែងប្រហោង បំពង់ដែកអ៊ីណុកត្រូវបានបែងចែកទៅជាបំពង់ដែកគ្មានថ្នេរ និងបំពង់ដែក welded ។ភាគច្រើនប្រើក្នុងប្រេង ឧស្សាហកម្មគីមី ការព្យាបាលវេជ្ជសាស្ត្រ អាហារ ឧស្សាហកម្មធុនស្រាល ឧបករណ៍មេកានិច។
  • Carbon Steel Pipe

    បំពង់ដែកកាបូន

    ប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងវិស័យព្យាបាលមេកានិក ឧស្សាហកម្មគីមីឥន្ធនៈ ការដឹកជញ្ជូន និងសំណង់ គោលបំណងរចនាសម្ព័ន្ធធម្មតា និងគោលបំណងរចនាសម្ព័ន្ធមេកានិច ឧទាហរណ៍ក្នុងវិស័យសំណង់ fulcrum bearing ល។