ផលិតផលផ្សេងទៀត

  • SSAW Pipe /Spiral steel pile pipe /Tubular piles

    បំពង់អេសអេសអេស / អេប៉ុងធ្វើពីបំពង់

    បំពង់ដែកដែលត្រូវបានផ្សារដែកគឺជាបំពង់ដែកធ្វើពីបន្ទះដែកឬបន្ទះដែលត្រូវបានកាត់និងផ្សារដែកហើយជាទូទៅមានប្រវែង ៦ ម៉ែត្រ។ ដំណើរការនៃការផលិតបំពង់ដែក welded គឺសាមញ្ញប្រសិទ្ធភាពផលិតកម្មគឺខ្ពស់ភាពខុសគ្នានិងការបញ្ជាក់មានច្រើនការវិនិយោគឧបករណ៍មានតិចតួច។